O nama

Hauzmajstor je kompanija koja se bavi upravljanjem i održavanjem nekretnina. Osnovana je 2004. godine i posluje u sastavu RUSTLER GROUP.

Hauzmajstor je kompanija specijalizovana za održavanje poslovnih prostora, trgovinskih i industrijskih centara, stambenih objekata (zgrada, stanova i kuća), hotela i ugostiteljskih objekata, ambasada i inostranih predstavništava kao i malih i srednjih preduzeća.

Hauzmajstor pored osnovne delatnosti održavanja i upravljanja nekretninama i objektima, pruža usluge upravljanja projektima, posredovanja u prometu i proceni nekretnina, i sve usluge vezane za izdavanje nekretnina i i celokupnu administrativnu podršku.

Do sada smo pružili više hiljada usluga velikom broju uglednih klijenata, pravnih i fizičkih lica na teritoriji cele Srbije i u inostranstvu.

Stalno unapređenje zadovoljstva korisnika, ali i ostalih zainteresovanih strana predstavlja cilj kom kompanija Hauzmajstor, kroz svoju Politiku sistema menadžmenta, neprestano teži. 

Zarad ostvarenja ovog cilja svi zaposleni u kompaniji Hauzmajstor, uključujući i najviše rukovodstvo predano rade na poboljšanju kvaliteta usluga, sprečavanju i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu i unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu.

Težeći da ispuni ove ciljeve i postane sinonim standardizovanog poslovanja u svojoj oblasti, kompanija Hauzmajstor i njeni zaposleni preduzimaju sledeće aktivnosti koje između ostalog podrazumevaju primenu dokumentovanog sistema menadžmenta, permanentno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, uspostavljanje i negovanje partnerskih odnosa sa isporučiocima i podizvođačima, strogo poštovanje zahteva standarda, zakona i ostalih propisa, i doslednu primenu efektivne interne i eksterne komunikacije sa korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama.